basic fingerings for FP Ag SAM 135

Note [1st 8ve] Note [2nd 8ve] Note [3rd 8ve]
I g’ 0123 4567 VIII g” 02 XV g”’ 0123 4567 & 0123 457
#I g#’ 0123 4567 #VIII g#” 0 #XV g#”’ 0123 467
II a’ 0123 456 IX a” – (no closed fingers) & 234567 XVI a”’ 0123 67
bIII bb’ 0123 456 bX bb0123 456 & 23 456 bXVII bb”’ 023
III b’ 0123 45 X b” 0123 45 XVII b”’ 023 56
IV c” 0123 46 XI c”’ 0123 46 XVIII c”” 012 45
#IV c#” 0123 567 #XI c#”’ 0123 56 #XVIII c#”” 012 4
V d” 0123 XII d”’ 0123 XIX d”” 0123 456
#V d#” 012 456 #XII d#”’0123 567
VI e” 012 XIII e”’ 012 567 & 012 4567
VII f” 013 4 & 013 56 XIV f”’ 013 56 & 013 67
#VII f#” 01 #XIV f#”’ 01 67 & 01 567

digitaciones principales para la alto en sol FP (SAM 135)

Nota [1ª 8va] Nota [2ª 8va] Nota [3ª 8va]
I sol’ 0123 4567 VIII sol” 02 XV sol”’ 0123 4567 & 0123 457
#I sol#’ 0123 4567 #VIII sol#” 0 #XV sol#”’ 0123 467
II la’ 0123 456 IX la” – (todos los agujeros abiertos) & 234567 XVI la”’ 0123 67
bIII sib’ 0123 456 bX sib0123 456 & 23 456 bXVII sib”’ 023
III si’ 0123 45 X si” 0123 45 XVII si”’ 023 56
IV do” 0123 46 XI do”’ 0123 46 XVIII do”” 012 45
#IV do#” 0123 567 #XI do#”’ 0123 56 #XVIII do#”” 012 4
V re” 0123 XII re”’ 0123 XIX re”” 0123 456
#V re#” 012 456 #XII re#”’0123 567
VI mi” 012 XIII mi”’ 012 567 & 012 4567
VII fa” 013 4 & 013 56 XIV fa”’ 013 56 & 013 67
#VII fa#” 01 #XIV fa#”’ 01 67 & 01 567